Za pomoč pokličite 112 | E-pošta: info@pgdprozin.si

Naš prosti čas za vašo varnost

74. redni občni zbor


V soboto, 18. februarja 2012 je potekal 74. redni letni občni zbor PGD Prožinska vas. Letošnji občni zbor je bil poseben, ker smo na njem sprejeli štiri nove dokumente, ki so pomebni za delovanje društva.

Občni zbor 2012

Občni zbor je kakor običajno potekal na pustno soboto. Predsednik je najprej pozdravil vse prisotne, še posebej vse goste, ki so se odzvali povabilu. Po izvolitvi delovnega predsestva v sestavi Marko Kroflič, Mitja Oberžan, Polona Rezar in Maja Popovič je le-to prevzelo vodenje občnega zbora. Najprej smo se z minuto molka spomnili vseh preminulih članov, ki so v preteklosti pripomogli k razvoju društva.

Občni zbor 2012

Občni zbor je potekal po ustaljenem dnevnem redu: poročilo predsednika, poveljnika, odbora za delo z ženami in mladino, nadzornega odbora in verifikacijske komisije. V nadaljevanju je predsednik občnega zbora predstavil razloge za sprejem novega statuta društva ter pravilnike o organizaciji poslovanja, finačno-materialnem poslovanju in disciplinski komisiji. Omenjene spremembe so bile potrebne zaradi uskladitve z zakonodajo – Zakon o društvih ter posebna pravila prostovoljnih gasilcev. Občni zbor je potrdil vse predlagane dokumente. Prav tako je potrdil plan dela za leto 2012, delegata za skupčino GZ Celje in višino članarine.

Občni zbor 2012

Občni zbor 2012

Podeljena so bila priznanja za dolgoletno delo ter čini ob napredovanju. Svoje so z lepimi željami o uresničitvi plana in nadaljnem sodelovanju doprinesli ob zaključku tudi gosti. Žal se župan občine Štore ni uspel udeležiti rednega dela občnega zbora, je pa ujel nadaljevanje, saj je že tradicionalno, da se v Prožinski vasi občni zbor nadaljuje dolgo v noč ob pustnih maskah in rajanju.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Postani naš član

Želiš postati član našega društva? Želiš pomagati drugim in s svojim prostovoljnim delom prispevati k razvoju društva? Izpolni pristopno izjavo.

Dogodki

Grafični prikaz dogodkov

Meteo

Facebook

RSS Gasilska zveza Slovenije

RSS GZ Celje

 • Vabilo - seja Poveljstva GZ
  11. seja Poveljstva GZ Celje bo v ponedeljek, 15. junija 2020, ob 19. uri v prostorih PGD Teharje. Vabilo je bilo vabljenim poslano po e-pošti.
 • Tečaj za gasilce bolničarje - nadaljevanje
  13. junija 2020, se bo v gasilskem domu PGD Vrbje nadaljeval tečaj za bolničarje.Ostale informacije so v priloženem vabilu in programu.Obvestilo s prilogami je bilo poslano na društva, ki imajo prijavljene tečajnike.
 • Sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme
  Na spletni strani GZ Slovenije je objavljeno obvestilo o spremembah razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 ter povezave do razpisa in sprememb.Obvestilo je bilo po e-pošti posredovano vsem PGD GZ Celje. http://www.gasilec.net/razpis-za-sofinanciranje-opreme-za-leto-2020
 • Pravilno nošenje gasilske uniforme
  Na spletni strani GZ Slovenije je objavljena povezava do plakata in zloženke "Pravilno nošenje gasilske uniforme". http://www.gasilec.net/pravilno-nosenje-gasilske-uniforme
 • Postopek dezinfekcije in slačenje intervencijske obleke
  {youtube}6KJUxlzaNXU{/youtube}   https://m.youtube.com/watch?v=6KJUxlzaNXU&feature=share https://www.youtube.com/watch?v=9743b1dTNnA