Za pomoč pokličite 112 | E-pošta: info@pgdprozin.si

Naš prosti čas za vašo varnost

Uporaba gasilnikov v gospodinjstvu


Gorenje je kemijska reakcija, za katero morajo biti istočasno izpolnjeni trije pogoji:

 • gorljiva snov,
 • kisik in
 • toplota.

Trikotnik

Lahko je kontrolirano ali nekontrolirano. Nekontrolirano gorenje imenujemo požar, ki ga lahko pogasimo s hlajenjem, dušenjem (odvzemanjem kisika) ali odvzemanjem gorljive snovi. Če pustimo, da se požar razplamti, lahko ogrozi življenja in povzroči veliko materialno škodo. Pomembno je, da ob nastanku požara čim prej ukrepamo in ne dovolimo, da se razširi. Za gašenje začetnih in majhnih požarov so zelo primerni in učinkoviti gasilniki. Polnjeni so z različnimi gasilnimi sredstvi (prah, voda, pena, CO2).

Glede na vrsto gorljivega materiala ločimo različne razrede požarov. Pomembno je vedeti kaj gori, da lahko pravilno in učinkovito ukrepamo ter izberemo primerno gasilno sredstvo. V gospodinjstvih so najprimernejši gasilniki na vodo ali ABC-prah.

razredi-požarov

Gasilnik namestimo na vidno in dostopno mesto v bližini izhodnih vrat.

 

Kako gasimo?

 • Pred gašenjem električnih in plinskih naprav je treba izklopiti elektriko oziroma zapreti dovod dima.
 • Gasimo vedno v smeri vetra.

Smer gašenja veter

 • Gasiti začnemo na sprednjem robu požara.

Pričetek gašenja

 • Iztekajočo tekočino začnemo gasiti zgoraj in nadaljujemo spodaj.

Pričetek gašenja

 • Po zaključenem gašenju se vedno prepričamo, da je požar resnično pogašen.

Po končanem gašenju

 • Poskrbimo za ponovno polnjenje izpraznjenega gasilnika, kar lahko opravijo le pooblaščeni serviserji.

Servis in ponovna polnitev

Še nekaj praktičnih nasvetov za gašenje.

Prikaz gašenja z gasilnikom

Postopek sprostitve gasilnika

Vir: URSZR

DONIRAJTE

Donacija 2014

DOHODNINA

Postani naš član

Želiš postati član našega društva? Želiš pomagati drugim in s svojim prostovoljnim delom prispevati k razvoju društva? Izpolni pristopno izjavo.

Dogodki

Grafični prikaz dogodkov

Meteo

Facebook

RSS Gasilska zveza Slovenije

RSS GZ Celje

 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
  Na povezaviPravilnik o varstvu in zavarovanju OP GZ Celje je objavljen Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov GZ Celje, ki ga je sprejela Skupščina GZ Celje na svoji 64. redni seji 29. marca 2019.
 • Tekmovanje v gasilski orientaciji
  Tekmovanje GZ Celje v gasilski orientaciji bo potekalo 11. maja 2019, v okolici OŠ Šmartno v Rožni dolini. Tekmovanje bo potekalo še po GŠTD 2013, tako kot je po državnem razpisu. Tekmovanje je v Vulkanu že odprto za prijave, rok za prijave je najkasneje do 6. maja 2019, do 12.00. Poleg tekmovalcev je potrebno v […]
 • Tekmovanje GZ Celje
  Tekmovanje GZ Celje bo potekalo: - za starejše gasilke in gasilce - 26. 5. 2019, dopoldan, na vadbenem poligonu PGD Teharje na Teharju; - za pionirje, pionirke, mladince in mladinke - 8. 6. 2019, popoldan, na vadbenem poligonu PGD Škofja vas v Škofji vasi; - za člane in članice - 9. 6. 2019, dopoldan, na […]
 • Kulinarična delavnica
  Komisija za članice bo skladno s programom dela v četrtek, 11. aprila 2019, ob 17. uri izvedla kulinarično delavnico (peka potic).  Delavnica bo potekala pri članici PGD Babno, v Medlogu 43, Celje.Material za izdelavo potic bo zagotovila GZ Celje. Rok za prijavo je 9. 4. 2019, do 12.00. Obvestilo, z navedeno lokacijo delavnice, je bilo […]
 • Glasovanje - Naj PGD
  Na akcijo Naj prostovoljno gasilsko društvo se je prijavilo: iz Celjske regije PGD Nova Cerkev, iz SŠ regije PGD Braslovče. Obe društvi sta se v svoji skupini uvrstili med pet finalistov za naj PGD. Glasujete na povezavi http://promo.delo.si/gasilskodrustvo, najprej glasujete v 1. skupini za PGD Nova Cerkev, nato v 2. skupini za PGD Braslovče. Glasovanje […]