Za pomoč pokličite 112 | E-pošta: info@pgdprozin.si

Naš prosti čas za vašo varnost

Uporaba gasilnikov v gospodinjstvu


Gorenje je kemijska reakcija, za katero morajo biti istočasno izpolnjeni trije pogoji:

 • gorljiva snov,
 • kisik in
 • toplota.

Trikotnik

Lahko je kontrolirano ali nekontrolirano. Nekontrolirano gorenje imenujemo požar, ki ga lahko pogasimo s hlajenjem, dušenjem (odvzemanjem kisika) ali odvzemanjem gorljive snovi. Če pustimo, da se požar razplamti, lahko ogrozi življenja in povzroči veliko materialno škodo. Pomembno je, da ob nastanku požara čim prej ukrepamo in ne dovolimo, da se razširi. Za gašenje začetnih in majhnih požarov so zelo primerni in učinkoviti gasilniki. Polnjeni so z različnimi gasilnimi sredstvi (prah, voda, pena, CO2).

Glede na vrsto gorljivega materiala ločimo različne razrede požarov. Pomembno je vedeti kaj gori, da lahko pravilno in učinkovito ukrepamo ter izberemo primerno gasilno sredstvo. V gospodinjstvih so najprimernejši gasilniki na vodo ali ABC-prah.

razredi-požarov

Gasilnik namestimo na vidno in dostopno mesto v bližini izhodnih vrat.

 

Kako gasimo?

 • Pred gašenjem električnih in plinskih naprav je treba izklopiti elektriko oziroma zapreti dovod dima.
 • Gasimo vedno v smeri vetra.

Smer gašenja veter

 • Gasiti začnemo na sprednjem robu požara.

Pričetek gašenja

 • Iztekajočo tekočino začnemo gasiti zgoraj in nadaljujemo spodaj.

Pričetek gašenja

 • Po zaključenem gašenju se vedno prepričamo, da je požar resnično pogašen.

Po končanem gašenju

 • Poskrbimo za ponovno polnjenje izpraznjenega gasilnika, kar lahko opravijo le pooblaščeni serviserji.

Servis in ponovna polnitev

Še nekaj praktičnih nasvetov za gašenje.

Prikaz gašenja z gasilnikom

Postopek sprostitve gasilnika

Vir: URSZR

DONIRAJTE

Donacija 2014

DOHODNINA

Postani naš član

Želiš postati član našega društva? Želiš pomagati drugim in s svojim prostovoljnim delom prispevati k razvoju društva? Izpolni pristopno izjavo.

Dogodki

Grafični prikaz dogodkov

Meteo

Facebook

RSS Gasilska zveza Slovenije

RSS GZ Celje

 • Pustni pohod mladine
  Komisija za mladino GZ Celje organizira v soboto, 2. marca 2019, ob 9.30 pustni pohod na Pečovniško kočo. Rok za prijavo otrok in mentorjev je 27. 2. 2019, do 12.00. Mentorji morajo biti polnoletne osebe.Več v priloženem vabilu.
 • Prijave - kviz gasilske mladine
  V Vulkanu je za prijave odprto tekmovanje v kvizu gasilske mladine GZ Celje. Vse ekipe je potrebno prijaviti preko Vulkana najkasneje do ponedeljka, 4. marca 2019, do 12.00.Do navedenega datuma je potrebno na GZ Celje poslati tudi seznam sodnikov oz. pomočnikov na tekmovanju. Društva, ki boste v posamezni kategoriji prijavila več kot eno ekipo, vse […]
 • Regijski posvet članic
  Regijski posvet članic Celjske in Savinjsko-Šaleške regije bo v soboto, 9. februarja 2019, ob 8.30 v prostorih gasilskega doma Žalec.Udeležba je v delovnih oblekah.Članice oddajo prijave na GZ Celje najkasneje do ponedeljka, 4. 2. 2019, do 8.00. Obvestilo z vabilom je bilo poslano članicam komisije za članice GZ, na vsa PGD in predstavnicam članic v […]
 • Seja s predsedniki in poveljniki PGD
  Seja s predsedniki in poveljniki PGD GZ Celje bo v ponedeljek, 28. januarja 2019, ob 18. uri v prostorih PGD Trnovlje.Vabilo je bilo poslano na vsa PGD GZ Celje.
 • Posvet mentorjev mladine
  Posvet mladinskih mentorjev bo v soboto, 26. januarja 2019, ob 17.00 v Gostišču Medved v Škofji vasi.Program posveta, razrez za udeležbo, soudeležba so navedeni v priloženem vabilu. Društva poimensko prijavo mentorje (polnoletne!) na gz.celje@t-si najkasneje do srede, 23. 1. 2019. Do navedenega datuma je potrebno poravnati tudi soudeležbo. V priponki so objavljene tudi aktivnosti mladine […]