Za pomoč pokličite 112 | E-pošta: info@pgdprozin.si

Naš prosti čas za vašo varnost

60 let GZ Celje


Gasilska zveza Celje v letošnjem letu praznuje svojo 60. letnico delovanja skupaj s Poklicno gasilsko enote Celje. V okviru praznovanja obletnice bodo slavnostne prireditve potekale med 24. in 26. septembrom 2015, v okviru dneva gasilca, katerega GZ Celje tradicionalno praznuje zadnji vikend v septembru.

60_let_GZ_01

USTANOVITEV OBČINSKE GASILSKE ZVEZE:

V počastitev 10. obletnice zmage nad okupatorjem in v počastitev gasilskega tedna, je bil 22. maja 1955 ustanovni občni zbor Občinske gasilske zveze Celje.

V novoustanovljeno gasilsko zvezo se je vključilo 22 gasilskih društev:

 • Prostovoljna gasilska društva: Babno, Celje-mesto, Gaberje, Ljubečna, Lokrovec-Dobrova, Lopata, Ostrožno, Prožinska vas, Škofja vas, Šmartno, Teharje, Trnovlje in Zagrad-   Pečovnik.
 •  Industrijska gasilska društva: Celeia-Sad, Cinkarna, Metka, LIK Savinja, Štore, Tovarna emajlirane posode, Tovarna volnenih odej Škofja vas, Tovarna organskih barvil in Železnica Celje.

Z osamosvojitvijo RS in z novimi zakoni na področju lokalne samouprave, nastanejo na območju Občine Celje nove občine: MO Celje, občina Dobrna, občina Vojnik in občina Štore. Te spremembe so pripeljale do zahteve po spremembi Občinske gasilske zveze.

Na 43. občnem zboru, dne 8. maja 1999 je bil sprejet sklep, da PGD Občine Vojnik in Občine Dobrna izstopijo iz Občinske gasilske zveze Celje in ustanovijo svojo Gasilsko zvezo. Občinska Gasilska Zveza Celje se je preimenovala v Gasilsko Zvezo Celje z dvema občinskima gasilskima poveljstvoma:

 • občinsko gasilsko poveljstvo MO Celje z 11. PGD – poveljnik Vinko Sentočnik,
 • občinsko gasilsko poveljstvo občine Štore s 3. PGD – poveljnik Janez Klakočar.

 

Gasilska zveza s svojimi organi opravlja strokovna, tehnična dela s področja spremljanja in izvajanja zakonodaje. PGD nudi strokovno  pomoč. Z občinskimi vodstvi skladno z zakonodajo in tropartitno pogodbo za opravljanje Javne gasilske službe sodeluje pri planiranju in zagotavljanju finančnih sredstev. Po usmeritvah statuta GZ Slovenije, GZ Celje in Pravilih gasilske službe, vodi predpisane evidence.

Po letnih programih in Pravilih gasilske službe načrtuje, opravlja in nadzoruje strokovna in dopolnilna usposabljanja za člane PGD, GZ in gospodarskih družb. Organizira gasilska tekmovanja in skupaj z občinskimi gasilskimi poveljstvi preverja usposobljenost operativnih gasilskih enot. Opravlja naloge in analize sprejete s programom GZ Celje, SVETA GZ Celjske regije in GZ Slovenije.

Za PGD občinskega gasilskega poveljstva MO Celje opravlja:

 • nabavo osebne in skupne opreme,
 • nabavo gasilskih vozil in agregatov,
 • skupna zavarovanja vsega članstva, opreme in gasilskih domov,
 • zagotavlja in izvaja skupno financiranje programov dela in nabave za PGD, občinsko gasilsko poveljstvo Celje in GZ Celje,

PGD občinskega gasilskega poveljstva občine Štore:

 • nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov,
 • nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike,
 • nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih, ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo.

60_let_GZ_02

Program  prireditev v okviru praznovanja 60. letnice GZ Celje

60_let_GZ_03

 

 

Postani naš član

Želiš postati član našega društva? Želiš pomagati drugim in s svojim prostovoljnim delom prispevati k razvoju društva? Izpolni pristopno izjavo.

Dogodki

Grafični prikaz dogodkov

Meteo

Facebook

RSS Gasilska zveza Slovenije

RSS GZ Celje

 • Vabilo - seja Poveljstva GZ
  11. seja Poveljstva GZ Celje bo v ponedeljek, 15. junija 2020, ob 19. uri v prostorih PGD Teharje. Vabilo je bilo vabljenim poslano po e-pošti.
 • Tečaj za gasilce bolničarje - nadaljevanje
  13. junija 2020, se bo v gasilskem domu PGD Vrbje nadaljeval tečaj za bolničarje.Ostale informacije so v priloženem vabilu in programu.Obvestilo s prilogami je bilo poslano na društva, ki imajo prijavljene tečajnike.
 • Sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme
  Na spletni strani GZ Slovenije je objavljeno obvestilo o spremembah razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 ter povezave do razpisa in sprememb.Obvestilo je bilo po e-pošti posredovano vsem PGD GZ Celje. http://www.gasilec.net/razpis-za-sofinanciranje-opreme-za-leto-2020
 • Pravilno nošenje gasilske uniforme
  Na spletni strani GZ Slovenije je objavljena povezava do plakata in zloženke "Pravilno nošenje gasilske uniforme". http://www.gasilec.net/pravilno-nosenje-gasilske-uniforme
 • Postopek dezinfekcije in slačenje intervencijske obleke
  {youtube}6KJUxlzaNXU{/youtube}   https://m.youtube.com/watch?v=6KJUxlzaNXU&feature=share https://www.youtube.com/watch?v=9743b1dTNnA