Za pomoč pokličite 112 | E-pošta: info@pgdprozin.si

Naš prosti čas za vašo varnost

Redni letni občni zbor 2017


V soboto, 4. februarja 2017, je potekal 79. redni občni zbor, na katerem smo se zbrali člani društva z našimi gostje iz gasilskih vrst in ostalih društev v občini. Predstavljeno je bilo delo v letu 2016 in plan za leto 2017, podeljena so bila tudi priznanja in napredovanja vsem zaslužnim članom v društvu.

2017-02-04 19.21.00

Kratek pogled na delo v preteklem letu je predstavil predsednik društva.

Leto, ki se je poslovilo, nam je pustilo sledi, ki bodo še dolgo risale podobo v našem kraju. Po dolgih letih čakanja in nekaj letih vztrajnega dela smo gasilci s pomočjo občine Štore v Prožinski vasi dobili objekt, ki ni v ponos samo nam, gasilcem, temveč tudi vsem krajankam in krajanom ter celotni občini Štore. Težko je opisati veselje in zadovoljstvo vseh nas gasilcev ob novi garaži ter seveda celotnem večnamenskem objektu, ki bo v prihodnje služil tudi drugim prebivalcem v naši okolici.

Gasilstvo je v zadnji 78. letih uživalo ugled v Prožinski vasi in še naprej se trudimo, da tako tudi ostane. Veliko prostovoljnih ur (preko 3.500 v preteklem letu) smo gasilci vložili v izobraževanje, vaje in druge aktivnosti ter tako z delom pripomogli, da so naši prostori takšni kot so. Veliko je tudi ur, ki niso zabeležene. Še naprej se bomo trudili, da tako ostane. Seveda brez finančne pomoči občine Štore to nebi bilo narejeno. Ta je prispevala levji delež finančnih sredstev za dokončanje objekta. Kljub temu smo gasilci v letošnjem letu vložili 15.000 EUR in nešteto prostovoljnih ur, da smo uredili notranjost garaže ter nove sanitarije. Potrebnih je bilo veliko pridnih rok, zato se vsem, ki ste se uspeli udeležiti različnih delovnih akcij, ponovno zahvaljujem za vse storjeno. Leto smo seveda zaključili tudi s prevzemom moštvenega gasilskega vozila, o katerem smo vrsto let razmišljali, a ni bilo prave priložnosti in sredstev. Letos nam je uspelo uresničiti tudi to željo – s prostovoljnimi sredstvi članov in donatorskimi sredstvi smo kupili rabljeno moštveno vozilo, ki nam bo seveda dolgo let služilo in zadovoljevali naše potrebe. Žal je naš obstoječi vozni park star po letih, a še vedno opravlja svojo funkcijo. Z nakupom moštvenega vozila  smo zagotovili varnejši prevoz otrok in moštva, skupaj s prikolico pa tvorita dodatno vozilo za prevoz opreme, s čimer se nam ne bo potrebno več voziti s svojimi osebnimi vozili na intervencije. Ob tej priliki se moram ponovno zahvaliti vsem članom, ki ste prispevali svoj prosti čas ter z delom pripomogli k dokončanju del. Ne smemo tudi pozabiti naših sponzorjev in donatorjev, ki so z denarnimi sredstvi, storitvami ali materialom doprinesli k tem rezultatom. Na tem mestu se moram še posebej zahvaliti podjetjem Spojka, Optika Teržan, Forma, Protect trade, Aleksander Rogel, Vulkanizacija Mulej, Štore Steel, Boto, Music Max, Martin Dobovišek, Nina Markač, Kovis Livarna, Beni Tehing, Bojan Končina, Merkscha, Franc Jager, Zvonko Kresnik, Inštalacije Vrhovšek ter vsem ostalim, ki so ostali neimenovani. Vsem se priporočamo tudi v prihodnje.

Gasilski dom 2016

Svetla luč sije tudi za gasilstvo v občini Štore. V okviru občinskega poveljstva občine Štore je bil ob podpori župana pripravljen in sprejet dolgoročni plan razvoja gasilstva v občini Štore. S tem je bil narejen začetni korak pri zagotavljanju sredstev in razvoju gasilstva v občini v naslednjih desetih letih. Vsi z županom na čelu smo se zavedali, da je potrebno zagotoviti več sredstev za delovanje gasilstva, a zaradi finančne situacije iz preteklih leto to žal ni bilo mogoče. Sedaj je pripravljen program glede na potrebe gasilstva skladno z standardi in zagotavljanjem minimalne opremljenosti gasilskih enot. Tako bo v občini Štore poskrbljeno za večjo varnost vseh prebivalcev. To je pomembno tudi za naše gasilsko društvo. V prihodnjih letih bomo tako pridobili prepotrebno gasilsko vozilo, s čimer se bomo pri težki opremi postavili ob bok ostalim društvom v GZ Celje ter se opremili z novo osebno in skupno zaščitno opremo.

gvm

V preteklem letu tudi nismo zanemarili usposabljanja in pridobivanja novih znanj. To je pomembno pri našem delu in intervencijah. Več naših članov se je udeležilo različnih usposabljanj – osnovnih in specialističnih, s čimer smo pridobili nova znanja v enoti. Izkušnje nam prinesejo tudi sodelovanje na tekmovanjih, saj so za dober uspeh potrebne vaje. Udeležili smo tekmovanja GZ Celje in raznih meddruštvenih tekmovanj. Dokazali smo, da še vedno sodimo med najboljše, tudi na nivoju države. Za dosežke je potrebno seveda veliko prostega časa in nekaj sreče.

OŠ Kompole 2016

Poskrbeli smo tudi za mladino, ki se je družila in pridobivala izkušnje na taboru na Rogli. Otroci so spoznali različne gasilske veščine in se ob druženju imeli lepo. Leto ni minilo brez gasilske poroke in tradicionalnega pohoda na Resevno. Ob koncu leta smo poskrbeli, da smo se predstavili vsem občankam in občanom na dnevu odprtih vrat ter jim prenesli potrebno znanje o požarni varnosti. Tudi preventiva je del našega delovanja, s čimer zmanjšamo možnosti za nastanek požarov in nesreč. Dneva odprtih vrat se je udeležilo veliko občank in občanov, s

Postani naš član

Želiš postati član našega društva? Želiš pomagati drugim in s svojim prostovoljnim delom prispevati k razvoju društva? Izpolni pristopno izjavo.

Dogodki

Grafični prikaz dogodkov

Meteo

Facebook

RSS GZ Celje