Za pomoč pokličite 112 | E-pošta: info@pgdprozin.si

Naš prosti čas za vašo varnost

Praznovanje 80 letnice gasilcev v Prožinski vasi


Gasilci Prožinska vasi so v okviru občinskega praznika občine Štore 1. junija 2018 obeležili svojo 80 letnico delovanja. So najstarejše gasilsko društvo v občini Štore in skrbijo za svoje naslednike, saj se lahko pohvalijo z veliko mladimi. V društvu je 135 članov – od pionirjev do starejših gasilcev, ki vsi skupaj skrbijo za razvoj društva. Občina Štore je PGD Prožinska vas podelila tudi Zlati grb občine Štore za njihovo prizadevanje na področju zaščite in reševanja.

2. februarja 1938 so se zbrali okoliški prebivalci in ustanovili društvo za varovanje hiš in gospodarskih poslopij pred požari ter nudenje kulturnega razvedrila vaščanom. Povod je bil požar leto poprej, ko je le-ta popolnoma uničil gospodarsko poslopje. Danes, 80 let kasneje, je glavno vodilo v društvu še vedno skrb za varnost občanov in kulturno udejstvovanje v kraju. Če pred 80 leti niso imeli na razpolago opreme za gašenje, so danes gasilci v Prožinski vasi usposobljeni in razpolagajo z opremo kot zahtevajo najsodobnejši standardi. Kos so vsem izzivom, ki pretijo – požarom, poplavam in drugim nesrečam.

Ob praznovanju 80 letnice so gasilci pripravili gasilsko prireditev, katere so se udeležili vidni predstavniki občine Štore, gasilskih organizacij in drugih društev v občini Štore. Goste so nagovorili predsednik PGD Prožinska vas, tov. Marko Kroflič, župan občine Štore, Miran Jurkošek, predsednik GZ Celje, tov. Sašo Farčnik in predsednik GZ Slovenije, tov. Janko Cerkvenik. Slišati je bilo pohvale na račun delovanja gasilcev iz Prožinske vasi, pomoči občanom ter prizadevanj ob gradnji večnamenskega objekta, v katerem so tudi gasilske garaže. Podeljena so bila priznanja in odlikovanja najzaslužnejšim gasilcem ter gostom. V uporabo je bil predan tudi avtomatski eksterni defibrilator, katerega je doniralo podjetje iz Prožinske vasi, omarico zanj pa občina Štore. Na koncu sta župan občine Štore, g. Miran Jurkošek in predsednik PGD Prožinska vas, tov. Marko Kroflič, slavnostno otvorila nov več namenski objekt ter ga predala v uporabo gasilcem.

 

  

Po 80 letih je v Prožinski vasi sodoben objekt, ki ni namenjen samo gasilcem, temveč tudi vsem krajanom. Zahvala za to gre občini Štore, ki je v zadnjih letih ob podpori župana, g. Mirana Jurkoška ter svetnikov, poskrbela za ustrezna finančna sredstva, da je bil zgrajen ta objekt. Ob konca leta bo po 30. letih v novo garažo zapeljal tudi gasilki avto, gasilska cisterna z orodjem GVC 24-50. S to pridobitvijo bodo varnejši vsi krajani v občini Štore. Za dosego vseh teh ciljev so člani opravili veliko prostovoljnih ur – usposabljanja, vaje, tekmovanja, urejanje opreme, gradnja in ostale aktivnosti, ki so pomembne za delovanje društva.

Gasilci veliko časa namenjajo usposabljanju na vseh ravneh. Znanje je vrlina, ki jo gasilci potrebujejo pri svojem delu in intervencijah. Izkušnje prinese tudi sodelovanje na tekmovanjih, saj so za dober uspeh le-te potrebne.

Na mladih svet stoji, zato se vsako leto nameni veliko časa mladim gasilcem, da se pripravijo na razna tekmovanja – kviz, orientacija in gasilsko tekmovanje. Ob vseh dejavnostih, ki jih imajo mladi, je potrebno veliko napora in časa, da najdejo čas tudi za gasilce. Za uspeh mladih so potrebni gasilski mentorji, ki so uspešni, saj se mladi v teh letih množično udeležujejo vseh vrst tekmovanj, radi se družijo tudi v gasilskem domu. Vsako leto se poleg tekmovanj mladi udeležijo več dnevnega poletnega tabora, kjer si pridobijo nekaj novih izkušenj in znanja. Mladi člani se tudi kulturno udejstvujejo, saj pripravijo kulturni program ob tradicionalnem pohodu na Resevno ob materinskem dnevu ter na Božičkovanju.

Za uspešno delo je potrebno sodelovanje s sosednjimi gasilskimi društvi v občini Štore in gasilski zvezi Celje. V okviru občinskega poveljstva občine Štore je za vse gasilce bilo prelomno leto 2017, ko je bil sprejet dolgoročni načrt razvoja gasilstva v občini za obdobje od 2017 do 2027. S tem je začrtana pot razvoja gasilstva v občini Štore in dosežen bo visok nivo gasilstva, saj bo z zagotovljenimi sredstvi zagotovljena minimalna opremljenost vseh gasilcev skladno z zahtevami meril gasilstva v Sloveniji.

Gasilci Prožinske vasi so dokazali, da s skupnimi močmi ter voljo zmorejo in lahko dosežejo zastavljene cilje. Zavedati se je potrebno, da so gasilci dobro organizirana, spoštovana in velika organizacija, ki ima poleg svojih nalog in obveznosti tudi svoje želje ter zahteve, vezane na njihovo delovanje, in jih zna na primeren način tudi uresničiti.

Postani naš član

Želiš postati član našega društva? Želiš pomagati drugim in s svojim prostovoljnim delom prispevati k razvoju društva? Izpolni pristopno izjavo.

Dogodki

Grafični prikaz dogodkov

Meteo

Facebook

RSS GZ Celje