Za pomoč pokličite: 112  | E-pošta: info@pgdprozin.si

O nas

Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna, nestrankarska in nepridobitna organizacija, ki vključuje v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva ter preventivni in operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1938 in nadaljuje delo po tem statusu z namenom zagotavljanja požarne varnosti. Z občino Štore ima sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe na območju občine Štore za naslednja naselja: Prožinska vas, Ogorevc, Draga, Kompole in Šentjanž. Društvo uresničuje naloge kot jih določa statut, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi podzakonski akti.

Člani PGD Prožinska vas, 2018

Prostovoljno gasilsko društvo Prožinska vas

Prožinska vas 33
3220 ŠTORE

Telefon: 03 577 11 02
Elektronska pošta: info@pgdprozin.si
Spletni naslov: http://www.pgdprozin.si

Matična številka: 5115701
Davčna številka: 11694548

Transakcijski račun:

IBAN SI56 6100 0000 6792 287 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Zakonit zastopnik: Lidija Salobir, predsednica

Članstvo:

SKUPAJ: 133
Aktivni člani

pionir 23
mladinec 16
pripravnik 15
prostovoljni gasilec – operativec 37
veteran 10
prostovoljni gasilec 32

Neaktivni člani:

Podporni član 1
Ostali člani 11

Želite postati naš član – izpolnite PGD pristopna izjava.

Priznanja in odlikovanja

PGD plamenica II. stopnje

Gasilski dom leži na vzhodnem delu občine Štore, ob glavni cesti Celje – Šentjur.