Za pomoč pokličite 112 | E-pošta: info@pgdprozin.si

Naš prosti čas za vašo varnost

Prožinska vas

Prožinska vas je naselje na vzhodnem delu občine Štore, na nadmorski višini 300 metrov. Ima 464 prebivalcev.

Prožinska vas
Prožinska vas

GRAD PREŽIN

Na skalni vzpetini v Šentjanžu nad Štorami, na mestu podružnične cerkve Sv. Janeza ob poti na Svetino je v preteklosti stal grad Prežin. Prežin je eden redkih starih gradov na južnem Štajerskem, ki ima tudi v nemški obliki ohranjeno prvotno slovenski ime. Le to izvira iz glagola prežati – lokacija gradu je res omogočala imeniten razgled po dolini Voglajne in sigurno je bila tu že starodavna preža s katere so oprezali za bližajočim se sovražnikom. Utrdbo Prežin – Predsiggin je kmalu po letu 1131, vsekakor pa pred letom 1167 pozidal krški škof Roman I. Krški škofje so kot zemljiški gospodje po smrti sv. Heme upravljali mnoga posestva na južnem Štajerskem. Že leta 1158 srečamo prežinskega viteza Hermana – Hermannus de Presingen. Leta 1310 se Prežin izrecno omenja kot haws Presing. Med leti 1342 – 1344 je utrdba po raznih pripetljajih in delitvah po delih prešla v posest celjskih grofov.Po letu 1441 ja dal krški škof utrdbo v zakup Celjanu Frideriku, kmalu po letu 1456 pa je Prežin propadel. Kronika grofov Celjskih pripoveduje, da so ga razdejali Celjani. Prežinski vitezi, ki so pozneje živeli v Avstriji, so leta 1545 postali baroni in leta 1716 grofje.
O nekdanjem gradu praktično ni več sledu. Ohranjen je še stari, v skalo vklesani grajski jarek, po mnenju nekaterih zgodovinopiscev pa je nekdanji grajski stolp današnji zvonik cerkve sv. Janeza.

Po gradu sta bili v preteklosti imenovani kar dve vasi Sv. Lovrenc pod Prežinom in vas Prežin, ki se je kasneje preimenovala v Prežinsko vas. Slednja je po drugi svetovni vojni dobila ime Prožinska vas – tako se imenuje še danes.

DONIRAJTE

Donacija 2014

DOGODKI

Grafični prikaz dogodkov

PGD Prožinska vas

Prožinska vas 33,
3220 ŠTORE

Telefon: 03 577 11 02
Elektronska pošta: info@pgdprozin.si

Matična številka: 5115701
Davčna številka: 11694548